Të reja

Spitali Hygeia Tiranë, një spital modern i standarteve ndërkombëtare, pjesë e rrjetit të spitaleve të Grupit Hygeia Greqi, pas 7 viteve eksperiencë të suksesshme në ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore në Shqipëri, vendos të hapë për herë të parë Zyrën e saj të përfaqësisë në Prishtinë, Kosovë.

Spitali Hygeia Tiranë

SPITALI HYGEIA TIRANЁ është spital privat i nivelit ndërkombëtar me një investim fillestar prej 60 milion euro, duke qenë i vetmi spital në Shqipëri i konceptuar që në fillesat e tij si strukturë spitalore, si nga pikëpamja strukturore ashtu edhe nga ajo funksionale. 

Lexo me shumë...

Newsletter

Abonohu per te mare njoftimet tona me email:

Si të arrini në Hygeia

Kontakte

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al