Përgjegjësia Sociale

Stafi i Spitalit Hygeia ofron ndihma materiale për familjet në nevojë

Në vijim të misionit të marrë përsipër në bashkëpunim me Fondacionin “Fundjavë Ndryshë”, këtë herë në vizitat mujore që ofrohen për familjet në nevojë të identifikuara nga ky Fondacion, stafit mjekësor të Spitalit Hygeia ju bashkuan edhe pjesëtarë të stafi administrativ të Spitalit.

Gjatë vizitave që u kryen në tre familje të varfra, në rrethinat e Durrësit, familje të cilët jetonin në kushte shumë të vështira ekonomike, krahas vizitave dhe ekzaminimeve mjekësore rutinë,  Spitali Hygeia Tiranë shpërndau edhe pako me ndihma në ushqime, veshmbathje, elektroshtëpiake (televizorë dhe frigoriferë), artikuj shkollorë, etj.    

Spitali Hygeia Tiranë

SPITALI HYGEIA TIRANЁ është spital privat i nivelit ndërkombëtar me një investim fillestar prej 60 milion euro, duke qenë i vetmi spital në Shqipëri i konceptuar që në fillesat e tij si strukturë spitalore, si nga pikëpamja strukturore ashtu edhe nga ajo funksionale. 

Lexo me shumë...

Newsletter

Abonohu per te mare njoftimet tona me email:

Si të arrini në Hygeia

Kontakte

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al