Departamenti Sëmundjeve Infektive

Sëmundjet Infektive

SËMUNDJET INFEKTIVE

Lista e mjekeve te ketij departamenti

Departamenti i Sëmundjeve Infektive

Departamenti i Sëmundjeve Infektive pranë Spitalit Hygeia ka si aktivitet të tij parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve infektive në përgjithësi. Bazuar në organizimin e brendshëm të Spitalit, ky Departament kujdeset për pacientët që i përkasin grup moshave mbi 14 vjec. Kujdesi i pacientëve në grup mosha nga 0-14 vjec kryhet nga mjekë specialistë të sëmundjeve infektive të Departamentit të Pediatrisë. Disa nga sindromat apo sëmundjet që trajtohen nga specialistët e këtij departamenti mund të përmendim;

  • Infeksionet me origjinë nga viruset( mononukleoza infektive, Herpes Viruset, VHZ, influenza, hepatitet virale etj).
  • Infeksionet me origjinë nga ushqimet( helmimet ushqimore, Gastroenteritet, etj)
  • Infekionet me origjinë nga kafshët( bruceloza, leptospiroza, leshmanioza,rikeziozat etj)
  • Infeksionet e ndryshme parazitare( askaridozat, oxiuret, shiritet etj)
  • Infeksionet sexualisht të transmetueshme( gonorrhea, clamidia, Hiv, mykoplasma etj.
  • Infeksionet e sistemit nervor qendror(meningitet, Encefalitet, discitet etj)
  • Gjendjet septike me origjinë të ndryshme, si dhe në bashkëpunim me specialistë të ndryshëm trajtojmë dhe gjendjet febrile të zgjatura me shkak të panjohur.

Për më tepër informacion mbi departamentin, jeni të lutur të ndiqni artikujt në vijim:

http://www.hygeia.al/al/hygeia/artikuj-mjekesor/250-fare-duhet-te-dime-mbi-infeksionet-seksualisht-te-transmetueshme 

Departamente

Spitali Hygeia Tiranë

SPITALI HYGEIA TIRANЁ është spital privat i nivelit ndërkombëtar me një investim fillestar prej 60 milion euro, duke qenë i vetmi spital në Shqipëri i konceptuar që në fillesat e tij si strukturë spitalore, si nga pikëpamja strukturore ashtu edhe nga ajo funksionale. 

Lexo me shumë...

Newsletter

Abonohu per te mare njoftimet tona me email:

Si të arrini në Hygeia

Kontakte

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al