Departamenti Neonatologjisë

Neonatologjia

NEONATOLOGY

Lista e mjekeve te ketij departamenti

Shërbimi i Neonatologjisë pranë Departamentit të Obstetri-Gjinekologjisë Hygeia ofron kujdes neonatal të standarteve ndërkombetare për foshnjat e porsalindura dhe nënat e tyre.

Ky shërbim ka në përbërje të tij:

  • Njësinë e Kujdesit Standart për të porsalindurin normal në lindje 
  • Njësinë e Terapisë Intensive për të porsalindurin dhe Patologjinë Neonatale, ku trajtohen dhe mbahen nën kujdesje të porsalindurit që mund të paraqesin problematika pas lindjes;
  • Njësinë  Outpatient (ku trajtohen foshnja të kthyer gjatë periudhës 28 ditore apo të lindur në Maternitete të tjera).

Stafi mjekësor përbëhet nga 6 mjekë neonatologë-pediatër, me eksperiencë të gjerë dhe kualifikime të kryera brenda dhe jashtë vendit në fushën e Neonatologjisë të dedikuar dhe në gadishmëri 24 orë ne ditë / 7 ditë të javës, për të ofruar siguri dhe mirëqënie për foshnjat e porsalindura.

Pjesë e këtij Shërbimi janë edhe stafi infermieror i përbërë nga personel i kualifikuar dhe të trainuar në vazhdimësi, të cilët ofrojnë shërbim cilesor për të porsalindurin dhe mbështetje maksimale për nënat e reja në maternitet.

Krahas shërbimit mjekësor profesional ofrohet edhe edukimi i nënave të reja për kujdesin ndaj të porsalindurit dhe ushqyerjen me gji, si dhe sigurimin e vazhdimësisë së këtij proçesi edhe pas daljes nga materniteti. 

 

Avantazhet e Kujdesit në Shërbimin e Neonatologjisë 

1. Ambjent miqësor dhe nxitja sa më shpejt e lidhjes nënë-fëmijë (kontakt lëkurë më lëkurë mes tyre menjëherë pas lindjes).

2. Fillimi i hershëm dhe mbështetja e ushqyerjes me gji.

3. Prezenca e babait në lindje.

4. Kujdesi për ruajtjen e temperaturës dhe përshtatjen normale të të porsalindurit pas lindjes.

5. Parandalimi dhe menaxhimi i infeksioneve.

6. Zbatim me përpikmëri i protokolleve të kujdesit neonatal (Vitamina K, profilaksia e syve, vaksinimi, kujdesi për kordonin umbilikal).

7. Ofrim i shërbimeve bashkëkohore dhe depistuese për të porsalindurin, si : Analiza Metabolike, Testi i dëgjimit apo Ekzaminimi ekografik kokso-femoral.

8. Ndjekje e të porsalindurit gjatë muajit të parë pas lindjes në Ambulatorin e Neonatologjisë dhe asistencë për çdo problematikë të ndeshur gjatë kësaj periudhe.

9. Konsulenca apo shkëmbim eksperience me kolegët respektive në Departamentin e Neonatologjisë të Spitalit Hygeia Athinë.

10. Pjesëmarrje e stafit mjekësor dhe infermieror në aktivitete shkencore kombëtare e ndërkombëtare, duke siguruar përditësim me njohuritë bashkëkohore në fushën e Perinatologjisë, Neonatologjisë dhe Pediatrisë. 

Për më shumë informacion mbi këtë Departament ju ftojmë të ndiqni artikujt si më poshtë:

http://www.hygeia.al/al/hygeia/artikuj-mjekesor/106-kujdesi-neonatal-si-te-kemi-bebe-te-shendetshem-dhe-prinder-te-kenaqur 

Stafi i Mjekeve

Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatologjia
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY
Specialiteti: Neonatolog
Departamenti: NEONATOLOGY

Departamente

Hygeia Group

SPITALI HYGEIA TIRANЁ, pjesë e Grupit Hygeia Greqi, i cili prej 40 vitesh tashmë, vazhdon tё jetё lider nё tregun e sektorit shëndetësor dhe ka si objektiv kryesor të jetë ofruesi më i madh i shërbimeve mjekësore të integruara në gjithë Europën Juglindore.

Lexo me shumë...

Newsletter

Subscribe for our latest news and offers:

Contacts

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al


Zyra e Spitalit Hygeia Kosovë:
Telefon: 377 49 10 2008
Email: zyrakosove@hygeia.al