Shtrimi në Spital

SP Quick Contact

Gjatë qëndrimit tuaj në Spital, i gjithë stafi ynë mjekësor, infermieror dhe administrativ do të jenë në dispozicionin tuaj duke ju shërbyer me efikasitet dhe në mënyrën më të shpejtë, efikase dhe dinjitoze. Përveç kujdesit për shëndetin tuaj, ne sigurohemi që të respektojmë çdo të drejtë tuajën si pacient. Për më tepër, kujdesemi në mënyrë të personalizuar për çdo kërkesë apo bindje tuajën personale shpirtërore dhe kulturore dhe do të përpiqemi t’ju kuptojmë dhe të plotësojmë kërkesat tuaja. Për çdo pyetje, paqartësi apo informacion, do të keni në dispozicionin tuaj  personelin mjekësor, mjek ose infermier të katit në të cilin jeni i shtruar.

Konfidencialiteti

Të gjitha të dhënat tuaja trajtohen në mënyrë konfidenciale. Qëllimi ynë është të ruajmë privatësinë tuaj, prandaj diskutimet në praninë e të tjerëve, përveç rasteve kur ju jeni dakort, këshillohen të shmangen. Të gjitha informacionet mjekësore të regjistruara në dosjen e pacientit si, historiku mjekësor apo gjendja aktuale shëndetësore, konsiderohen si të dhëna personale dhe si të tilla  trajtohen me shumë kujdes dhe privatësi maksimale nga administrata e Spitalit HYGEIA.

Në dhomën tuaj

Të gjitha zonat e qëndrimit në HYGEIA janë projektuar posaçërisht për t’ju ofruar një ambient të rehatshën dhe të sigurt gjatë gjithë qëndrimit tuaj.                                                                                                           Të gjitha dhomat janë të pajisura me të gjitha kushtet dhe komoditetet e nevojshme. Ҫdo shtrat është i pajisur me buton thirrje për infermieret në rast nevoje.                                                                                                 Jeni të lutur të mos mbani në dhomën tuaj sendet me vlerë, sepse spitali nuk mban përgjegjësi për to.

Për sigurinë tuaj lutemi të mbahet parasysh që:

 1. Shtretërit janë më të lartë dhe më të ngushtë se shtretërit normal, prandaj kini kujdes gjatë lëvizjes apo kur ngriheni prej tyre.
 2. Të mos lëvizen shufrat anësore apo çdo element tjetër i shtratit pa njoftuar fillimisht infermieren pasi kjo përbën rrezik dhe mund t’ju lëndojë.
 3. Nuk lejohet largimi nga pavioni ku jeni i hospitalizuar (i shtruar), përveç rasteve të nevojshme që duhet për të kryer ekzaminime dhe gjithmonë sipas porosive të personelit mjekësor përgjegjës.
 4. Njoftoni personelin përgjegjës në moment që vini re që ndonjë nga pajisjet në dhomën tuaj nuk funksionon sic duhet.
 5. Kërkoni ndihmë në rastet kur doni të lëvizni nga shtrati, sidomos gjatë natës.

Mospranimi i trajtimit

Gjatë shtrimit në spital, pasi jeni informuar plotësisht për gjendjen tuaj shëndetësore do t’ju kërkohet nga personeli përgjegjës të nënshkruani disa dokumenta ligjore të quajtur Formularë Pëlqimi, të cilat kanë lidhje me  trajtimin tuaj mjekësor. Këto formularë nuk kanë të bëjnë vetëm me kujdesin e përgjithshëm spitalor, por edhe me ndërhyrjet kirurgjikale apo ekzaminimet të cilave do t’i nënshtroheni apo transferimet në rastet kur vlerësohet e nevojshme nga ekipi mjekësor përgjegjës. Në të gjitha rastet do të kërkohet marrëveshja juaj absolute duke respektuar dëshirat tuaja. Çdo pacient apo të afërmit që e shoqërojnë atë, pas marrjes së informacionit të nevojshëm nga ana e mjekut, kanë të drejtë për të ndaluar mjekimin me dësihirën e tyre duke marrë përsipër pasojat e një një vendimi të tillë. Në të tilla raste ata do të informohen edhe mbi trajtimet alternative që mund të përdoren në vend të trajtimit të sugjeruar. Në rast se, edhe pas sqarimit dhe informimit të detajuar të bërë nga mjeku përgjegjës mbi efektet anësore që mund te sjellë mospranimi i trajtimit, mjeku detyrohet të mos kryejë asnjë proçedurë mjekësore.

Detyrimet e pacientit

Rregullat e spitalit HYGEIA synojnë t’ju mbrojnë ju në rradhë të parë, prandaj lutemi ti respektoni ato dhe po të njëjtën gjë kërkojmë edhe nga të afërmit apo vizitorët tuaj. Personeli mjekësor bën përpjekjet maksimale për t’ju ofruar shërbimet më të mira shëndetësore të mundshme ndërkohë nga ana juaj kërkojmë respektimin e rregullave si më poshtë.

Lutemi që të:

 • Jepni informacion të saktë në lidhje me të dhënat tuaja personale, historinë tuaj mjekësore, shtrime të mëparshme nëse keni patur, medikamentet që merrni apo keni marrë si dhe çdo informacion tjetër që lidhet me shëndetin tuaj. Po kështu jeni të lutur të raportoni çdo ndryshimin në gjendjen tuaj mjekësore te personeli përgjegjës (mjekësor ose infermieror).
 • Bashkëpunoni ngushtë me stafin e spitalit dhe merrni pjesë aktive në planifikimin e trajtimit tuaj mjekësor para dhe pas largimit nga spitali.
 • Ndiqni me përpikmëri planine trajtimit të rekomanduar në bashkëpunim me mjekun kurues. Nëse keni nevojë për ndonjë informacion apo sqarime të mëtejshme mbi planin e trajtimit apo udhëzimet mjekësore që ju janë dhënë, atëherë lutemi të kontaktoni me stafin mjekësor ose infermieror që ju ka ndjekur.
 • Jepni informacion të saktë dhe bashkëpunoni ngushtë me departamentin e Financës së Pacientit për të marrë informacionin e saktë mbi faturën tuaj të qëndrimit (shtrimit) në Spital.
 • Tregoni respekt dhe ndjeshmëri ndaj nevojave të pacientëve të tjerë dhe stafit mjekësor dhe infermieror.
 • Respektoni me përpikmëri oraret e vizitave në mënyrë që të mos shqetësoni pacientët e tjerë. Po ashtu për të njëjtën arsye, lutemi të ruani qetësinë, të mos vendosni muzikë në celularë dhe gjithashtu të përcillni të njëjtin rregull edhe te të afërmit dhe familjarët tuaj.
 • Trajtoni me kujdes dhe mirëmbani mjediset e spitalit dhe pajisjet përreth.

Kujdes !

 1. Pirja e duhanit, alkoolit dhe përdorimi i substancave narkotike në ambientet e Spitalit janë rreptësisht të ndaluara.
 2. Nuk lejohet mbajtja e luleve apo bimëve nëpër dhomat e shtrimit.
 3. Nuk lejohet sjellja e ushqimeve nga jashtë spitalit. Spitali garanton ushqimin e pacientëve sipas dietave të mirëpërcaktuara nga mjekët kurues.
 4. Një anëtar i familjes apo vizitor mund të qëndrojë me pacientin pas orarit të vizitave vetëm me miratim me shkrim të personelit përgjegjës.

 

 

Dita e daljes nga spitali

Bazuar në gjendjen tuaj shëndetësore, është mjeku kurues që do të vendosë dhe do t’ju komunikojë ditën e daljes nga spitali HYGEIA.

Në mënyrë që ju të mund të dilni brenda orës 12:00, orar në të cilën organizohen daljet nga spitali, personeli përgjegjës bën gati të gjitha procedurat e detyrueshme të daljes nga Spitali. Në rastet kur vlerësohet e nevojshme,  mjeku t'ju japë udhëzimet e nevojshme mbi çfarë duhet të bëni si dhe medikamentet (në rast se do të keni nevojë) që duhet të merrni në ditët në vijim pas daljes nga Spitali.

 

Largimi nga HYGEIA

Ne rekomandojmë që një anëtar i familjes apo një person i afërm i juaji të vijë për t’ju shoqëruar në mometin e daljes nga Spitali. Nëse mjeku juaj e gjykon të nevojshme, ju do të transferoheni për në shtëpinë tuaj me ambulancën HYGEIA (kontaktoni Zyrën e Pranimit të Pacientëve për detaje të mëtejshme).

Të Nderuar familjarë dhe vizitorë!

 • Gjatë vizitës Tuaj, ju kërkohet të respektoni rregulloren e brendshme të Spitalit Hygeia Tiranë.

 • Orari i vizitave të pacientëve është: 11.00 - 13.00 dhe 17.00 - 20.00

Jashtë këtij orari, vetëm një familjar mund të qëndrojë me pacientin dhe duhet të ndjekë instruksionet e dhëna nga stafi i Spitalit.

 • Juve ju kërkohet të ndiqni udhëzimet e stafit të Spitalit kur ata ju njoftojnë që orari i vizitave ka përfunduar dhe ju kërkohet të largoheni.

 • Gjatë proçedurave mjekësore, të gjithë familjarët dhe vizitorët duhet të qëndrojnë në hapsirat e përcaktuara të pritjes.

 • Ndalohet qëndrimi në të njëjtën kohë i më shumë se dy vizitorëve në dhomën e pacientit.

 • Ndalohet përdorimi i tualetit dhe /ose krevatit të papërdorur në dhomën e pacientit nga ana e familjarëve dhe vizitorëve të tjerë.

 • Ndalohet për të gjithë fëmijet nën moshën 14 vjeç të vizitojnë dhomat e pacientëve, përfshi këtu edhe departamentet e Maternitetit dhe Pediatrisë.

 • Ndalohet sjellja e ushqimeve dhe e pijeve nga jashtë për pacientët (kjo për  të parandaluar komplikacione të mundshme mjekësore, që mund të krijohen si pasojë e përdorimit të ushqimeve të pa rekomanduara).

 • Ndalohet qëndrimi i vizitorëve pranë nënës së re gjatë ushqimit të foshnjes me gji.

 • Për të siguruar mirëqenien e pacientëve tanë përfshi këtu dhe foshnjat, nuk lejohet të mbani lule nëpër pavione.

Hygeia Group

SPITALI HYGEIA TIRANЁ, pjesë e Grupit Hygeia Greqi, i cili prej 40 vitesh tashmë, vazhdon tё jetё lider nё tregun e sektorit shëndetësor dhe ka si objektiv kryesor të jetë ofruesi më i madh i shërbimeve mjekësore të integruara në gjithë Europën Juglindore.

Lexo me shumë...

Newsletter

Subscribe for our latest news and offers:

Contacts

Spitali Hygeia Tiranë:
Sekretaria: + 355 4 23 90 000
Urgjenca: + 355 4 23 23 000
Email: info@hygeia.al


Zyra e Spitalit Hygeia Kosovë:
Telefon: 377 49 10 2008
Email: zyrakosove@hygeia.al